Ceły źeń maju to serbske wokoło sebje

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 30. nowember 2023
Cłonki Serbskego wuběrka wokrejsa SPN a gósći su se k swójomu slědnemu lětosnemu pósejźenju zmakali w serbskej šuli w Janšojcach.

Z Janšojc/Jänschwalde. Šula w Janšojcach w Picańskem amśe jo jadna wósebna, a to na wšaki part. Jo to šula w zelenem, wesrjejź góle, nic w centrumje teje wjelikeje jsy, ale w „pódzajtšu“. Śpy w tej šuli njamaju numery, ale za wětšy źěl mjenja serbskich powěsćow – lutk, plon a tak dalej. Kužda rědownja ma swóju stawnu rumnosć, njemusy pśeśěgnuś, ceła wucba jo w jadnej śpě.

Ale to nejwažnjejše a nejwěcej wósebne na tej šuli w Janšojcach- Pódzajtšu jo to, až jo wóna mimo Dolnoserbskego gymnaziuma ta jadnučka oficialna serbska šula w cełej Bramborskej! Za to njejo se jano wupytała to rědne mě „Krabat“, ale cełe wjelike twarjenje jo wupyšnjone a wugótowane pó serbsku – z toflami a napisami w serbskej rěcy, z wobrazami wót serbskich powěsćow a bajkow, pśi comž ga stoj ten luby „Krabat“ we srjejźišću.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś