Žywjeńska wašnja a kultura Inuit

Awtor: Marion Stensel stwórtk, 30. nowember 2023
... su w kšutych, z kamjenjow natwarjonych a izolěrowanych chromach zymu pśebywali. M. S.

W mójej seriji wó Grönlandskej pišom wó dožywjenjach a zaśišćach ducy pó nejwětšej kupje swěta, wó tom, což som wiźeła, zgóniła a słyšała. A pśecej zasej raz słušaju k tomu teke negatiwne tšojenja – wugronjenja a reakcije młogich sobudrogujucych, take typiske klišeje, gaž powědaju „kultiwěrowane ludy“ wó „awtochtonych abo prawobydlarjach“. Pón cujom se pśi tom „ako doma“ – gaž take luźe wó tom njepśemysluju, cogodla jo to jadno abo druge tak a nic hynac.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś