Zapópadnuł jo wjele chóśebuskich motiwow

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 30. nowember 2023
Wólejowa mólba „Pśi Odrje“ jo nastała wokoło lěta 1910.

W lěśe 1998, ku góźbje 125. narodninam Karla Nowaka, jo se wótwóriła prědna pósmjertna wustajeńca jogo wobrazow w Serbskem muzeju w Chóśebuzu pód titelom „Zabyty mejstaŕ/Der vergessene Meister\". Gaž wón jo tencas južo ako zabyty płaśił – kak se to ma pón źinsa, 150 lět pó jogo narodu?

Což Karlo Nowak jo mólował, to njepasujo tak pšawje do typiskich klišejow. Modiske směry jogo casa kaž ekspresionizm, dadaizm abo surrealizm njejsu byli to, kótaremuž jo wón kśěł se w swójom wuměłskem twórjenju pśiwobrośiś. A na žeden pad njejsu jogo wobraze wótpowědali socialistiskemu realizmoju. Nejlěpjej drje pasujo, gaž ako cuśniwego realista pomjenjujomy togo serbskego mólarja, kenž jo se 28. nowembra 1873 w Lěsce (Lieske) naroźił. Zawóstajił jo nam pśedewšym akwarele krajinow z Dolneje Łužyce, mjazy nimi wjele chóśebuskich motiwow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś