Rozgrono wó ekologiskem rolnikaŕstwje – pó serbsku

Awtor: JFK stwórtk, 30. nowember 2023
Šramojc Maja jo była gósć na Serbskem bliźe. Foto: Serbski muzej CB
Z Města/Cottbus. Co móžomy lěpjej cyniś pśi wobchadanju z našeju zemju? Co dajo se dojśpiś z ekologiskim rolnikaŕstwom a zagrodnikaŕstwom, a na kaku wašnju? Takim pšašanjam jo pśedslědnu srjodu w Serbskem muzeju Chóśebuz 16 gósći w ramiku Serbskego blida swój zajm pśichyliło, mjazy nimi tek někotare cłonki kolektiwa wakuuma. Informěrowała jo jich k tomu Maja Šramojc z Chóśebuza – se wě w serbskej rěcy. Z jadnorymi słowami, až jo to było derje k rozměśu. Absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma a sobuzałožaŕka kolektiwa wakuum jo nejpjerwjej wó swójej žywjeńskej droze wulicowała, kótaraž jo ju w lětosnem měrcu wjadła na ekologiske dwórske zjadnośeństwo „Gut Ogrosen“ wót krajnego zwězka Demeter w pódzajtšu z.t.. Maja jo wuzwignuła, až se jej wjelgin spódoba to źěło tam – we wšych wobłukach wóna statkujo, lěc pśi kubłanju rostlinow abo zwěrjetow, a wóna ma wósebne wjasele pśi wjeźenju wjelikich rolnikaŕskich mašinow. Wóny dwór we Hogroznej (Ogrosen) ma teke zwiski k Demeter-dwóram w Górnej Łužycy a ku Górnoserbam.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś