Ako prědne su wotryli tu cerkwju

Awtor: H. Adam stwórtk, 30. nowember 2023
Ako prědne su wótryli wjeliku hawbu cerkwinskego forma. Ju su pón ned dowózyli do „Nowego“ Rogowa. H. Adam

Z Rogowa/Horno. Pśed krotkim su w Rogowje spominali na tužny a njerědny cas we swójej rědnej nimsko-serbskej jsy. W lěśe 2003 – to groni rowno pśed 20 lětami – jo wětšy źěl wobydlaŕstwa musał swóju domownju wopušćiś. Bramborske kněžaŕstwo ga běšo 1993 wobzamknuło, až dej tam pśiś wuglowa jama, za tym až běšo ministaŕski prezident Manfred Stolpe (SPD) pó lěśe 1990 zlubił, až móžo Rogow wóstaś.

Wokoło 60 familijow z wušej 300 paršonami jo 2003 pśeśěgnuło do „Nowego“ Rogowa blisko Baršća. Te slědne su pón 2004 swóju domownju wopušćili, za tym až běchu wót lěta 2002 stajili w „Nowem“ Rogowje nowe domy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś