Co stoj we fokusu? Rěc abo kultura?

Awtor: K. K. stwórtk, 30. nowember 2023
Tśi běłe blida su reprezentěrowali Nimce, Dolnoserby a Górnoserby. Raz su se te tśi swěty roztyla sunuli, raz gromadu.

Z Města/Cottbus. „Unser Land“ – to jo titel nimsko-serbskego źiwadłowego projekta, kótaryž jo se južo něźi dwě lěśe pśed gatnjejšeju prezentaciju pśigótował. Kóńc slědnego lěta jo casting se wótměł. Wjednik festiwala „Kommen Gehen“ Hans Narva a režiserka Juliane Meckertowa stej se rozestajałej gromaźe z gósćimi zachadnego wudaśa togo górnołužyskego festiwala z nimsko-serbskim póměrom. Pśi tom jo se nakopickowało wjele głosow a pozicijow we wósobinskich interviewach kaž teke we anonymnych napšašowanjach, a z togo materiala stej Hans Narva a Juliane Meckertowa wuwiłej źiwadłowy kus. Ten jo se pokazał zachopjeńk nowembra w cerkwi Swěteje tšojosći w Ketlicach (Kittlitz), slědnu sobotu teke w Zinzendorfskej cerkwi w Chóśebuzu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś