Komentar k 33. Filmowemu festiwaloju Chóśebuz

Awtor: Łužyca FILM stwórtk, 30. nowember 2023

Serbske medije su lětosa wjelgin pozitiwnje, w superlatiwach, wó lětosnem 33. Filmowem festiwalu w Chóśebuzu rozpšawili. Až njejsu byli serbske a łužyske filmy hyšći žednje tak mócnje zastupjone na Festiwalu pódzajtšnoeuropskego filma w Chóśebuzu ako lětosa! Napšawdu???

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś