„Ducy domoj“ jo mója rozpšawa...

Awtor: K. P. stwórtk, 30. nowember 2023
Christina Kliemowa jo se dała swój eksemplar ned wót awtora Jürgena Maćija signěrowaś. Foto: K. P.

Z Chóśebuza/Cottbus. Zajźony stwórtk jo Ludowe nakładnistwo Domowina (LND) gromaźe ze Serbskim muzejom do Bramborskego krajnego muzeja za moderne wuměłstwo (BLMK) pšosyło, aby pśedstajiłej nowe knigły Jürgena Maćija „Ducy domoj/Unterwegs nach Hause“. Wobrazowy zwězk jo wujšeł ako pśewóźowanje k wustajeńcy ze samskim mjenim, kótaraž jo Serbski muzej w Budyšynje k cesći 70. narodninow Jürgena Maćija we februarje 2023 wugótował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś