Městaško Qaqortoq

Awtor: Marion Stenselowa stwórtk, 16. nowember 2023
Toś ta studnja w měsće Qaqortoq jo ta jadnučka bryzgajuca studnja Grönlandskeje a zrownju ta nejdalej połnocna cełeje Europy. Fota: Marion Stenselowa

Qaqortoq jo nejwětše městaško na pódpołdnju Grönlandskeje. Lažy na pódpołdnjowej špicy połkupy a ma něźi 3.100 wobydlarjow. Z tym jo na pětem městnje pó wjelikosći grönlandskich městow a městaškow.

Sobotu, 15. julija, jo był Qaqortoq cel našogo drogowanja z wjelikeju łoźu. Ta jo musała wjelikosći dla zasej zwenka pśistawa zakokulona wóstaś. Nas pasažěrow su, ako cesto w tom dowolu, zasej z tenderowymi cołnami do pśistawa móŕskego zalewa pśinjasli. To prědne pak, což smej z muskim zajtša wót balkona kabiny wiźełej, su byli wjelike lodowe góry, plějuce we wóźe. Z wjedrom smej měłej wótnowotki wjeliku gluku: słyńco jo swěśiło, tak až smej měłej wjeliki lušt, sebje městaško a jogo zajmnostki woglědaś. Naju prědny cel jo był zasej muzej. Tam smej dostałej nejlěpšy pśeglěd wó historiji městaška a žywjeńskej wašni tam bydlecych luźi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś