„Doma, doma rědnje jo“ – něnto teke mólowane

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. nowember 2023
To wóni su, te pilne mólaŕki z kupki „Oase Maltreff“ w Picnju. Na wobrazu bóžko felujo Elenora Jurkowa z Drjenowa. Fota: Horst Adam

Ze Serbskego domu/Wendisches Haus. Klubownja w Serbskem domje w Měsće jo how nejwětša a zrownju teke nejrědnjejša rumnosć, teke ze swójimi wjelikimi běłymi sćěnami na tśich bokach. Te su pópšawem ceło běłe, ale tak móžomy je jano rědko wiźeś. Wob cełe lěto su ga wóni wjelgin pisane – wupyšnjone z wobrazami abo fotami, ako how wise we wósebnych wustajeńcach, kótarež wugótujo LODKA. Tenraz, a to hyšći do januara pśiducego lěta, su te tśi sćěny wósebnje pisane a z tym teke tak pšawje žywe. Jadnab 40 mólowanych wobrazow něnt how wisy – wětše a mjeńše –, a wšykne mólowane z wjelgin pisanymi barwami, tak ako je znajomy z natury.

Tak pisane a wšake su wóni tež wósebnje pśez to, až njejsu to mólby a wobraze jano jadneje mólaŕki abo jadnogo mólarja, ale až jo how wósym paršonow za tu wustajeńcu swóje wobraze zapódało. A to su wšykne k tomu hyšći žeńske, což ga jo něco kradu nowego a wósebnego w tej južo 123. wustajeńcy, ako LODKA z lěta 1992 tudy wugótowała jo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś