Njewšedne serbske muzikaliske tšojenje w Barlinju

Awtor: R Härtel stwórtk, 16. nowember 2023
Kolektiw Klanki z fanom pśed barlińskim scenowym lokalom a klubom „Fischladen“, źož jo se wugótował „Serbski wječor“. Foto: Jan Wjesela

Z Barlinja/Berlin. Sobotu wjacor, 11. nowembra, jo barlinske Serbske towaristwo Pawoł Nedo na wósebne, w Barlinju skerjej njewšedne tšojenje – Serbski wječor/wjacor – do alternatiwnego kluba „Fischladen“ pśepšosyło. Gósći su dožywili tam měšańcu filmow, serbskego hip-hopa a amifolk ze serbskimi kórjenjami. Teke serbska kuchnja njejo směła felowaś.

Pózlažka jo barlinski singer/songwriter Jacke Schwarz wjacor z miłym folkowym zukom zachopił. Paul Geigerzähler jo jogo na guslach pśewóźował.

Feministiska hip-hopowa kupka Kolektiw Klanki z Barlinja jo zagóriła publikum ze swójimi hitami ako „Mróčele“, „Bohawka“ a „Družki“. Teke njeznate spiwy ako „Fata Morgana“, jadnučki nimski spiw, jo kupka na toś tom wjacoru pśednjasła. Ako pśidank su zaspiwali gromaźe z publikumom spiw „Wjesele dźensa“. Atmosfera jo była wjelicna!

Pótom jo grała kupka Serbska Reja z Lipska tradicionelne serbske folklorne spiwy – mjazy drugim „Paleńc“, „W jadnej ruce Hanku“ a „Ty sy taka wijkotata“, ku kótarymž su woglědarje rozpalone rejowali. Nanejmjenjej tak derje, ako jo to nabity połny rum dowólił.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś