Chóśebuske a Žylojske su swěśili Serbsku kjarmušu

Awtor: H. Adam stwórtk, 16. nowember 2023
Te tśi źowća z „Dolnoserbskego seksteta“ su spiwali na „Serbskej kjarmušy“ w Žylowje. Foto: H. Adam

Ze Žylowa/Sielow. Licba Serbskich kjarmušow w Dolnej Łužycy pśiběra. To jo wjelgin dobra powěsć. Take serbske swěźenje z reju a zdźěla teke z programom su tam, źož se wóni pśewjedu, wjelgin woblubowane. Teke togodla, dokulaž se tam wjele młodych a staršych žeńskich k tomu wobleka serbsku swěźeńsku drastwu. Južo žedne lěta pśepšosuju w Gołbinje na taku Serbsku kjarmušu. Lětosa su taku wugótowali prědny raz we Hochozy a na nju jo pśichwatało wokoło 90 źowćow a žeńskich w serbskej drastwje! A teke w Dešnje a w Drjenowje su na taki serbski part kjarmušu wóswěśili. Mamy toś naźeju, až bywa takich Serbskich kjarmušow hyšći wěcej w pśiducych lětach.

Nejdlejšu kjarmušowu tradiciju pak matej w Dolnej Łužycy nejskerjej Domowinskej kupce w Chóśebuzu a Žylowje. Nanejmjenjej južo 20 lět dłujko zmakaju se cłonki z wobeju kupkowu k Serbskej kjarmušy – ze serbskim kulturnym programom, z rozgronami za blidami a tak, ako se to słuša na kjarmušy, z gusyneju pjacenju. Kafejownja „Nordstern“ w Žylowje jo za nich pśecej wjelgin dobry gósćowaŕ.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś