Projektowy chor interpretěrujo spiwy z brunicowych stronow pó modernej wašni

Awtor: J. Rehle/K. P. stwórtk, 16. nowember 2023
We slěpjańskej Ewangelskej cerkwi su sobotu wjacor ceły koncert dali. J. Rehle

Ze Slěpego/Schleife. „Spiwy z brunicowych stronow“ jo zajmna iniciatiwa, kótaraž se na to koncentrěrujo, tradicionelne serbske spiwy z Dolneje Łužyce a slěpjańskich stronow pó tencasnej a lubosnje zukatej wašni prezentěrowaś. Někotare spiwy jo lipšćańska spiwaŕka Walburga Wałdźic južo w lěśe 2020 w ramiku wósebnego chorowego projekta wóžywiła. Zachadnu njeźelu wjacor jo slěpjańska wósada toś ten chor z koncertom w Ewangelskej cerkwi dožywiła.

Fasciněrujuce jo wósebnje było, kak pólska wiolinistka Izabela Kałduńska pśewóźujo spiwanje žeńskich z techniskimi srědkami a rědami ako looperom a wšakimi efektami, aby orchestralny zuk twóriła. Snaź by mógło toś to moderne wobźěłanje tradicionelneje muziki k tomu pśinosowaś, spiwy šyrokemu publikumoju spśistupniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś