Powěsći ze župy Dolna Łužyca

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. nowember 2023

Pytaju luźe za sobuźěło

w šulskich konferencach

W Bramborskej jo tak rědowane a póstajone, až mógu w tych šulach, źož jo serbska WITAJ-wucba, a w Dolnoserbskem gymnaziumje zastupniki Domowiny sobu źěłaś a sobu powědaś w šulskich konferencach. Su to wažne gremije ze ceptarjami, wuknikami a starjejšymi, ako rozsuźuju wó źěle a wó profilu šule. W Dolnej Łužycy pótrjefijo to zakładne šule w Janšojcach, Žylowje, Brjazynje, Bórkowach, Tšupcu a Wětošowje. Za šulu w Žylowje a za Dolnoserbski gymnazium pytaju něnto Domowinaŕku abo Domowinarja, kenž co w takem gremiumje sobu źěłaś.

Serbske komunalne politikarje lěpjej gromaźe?

Župne pśedsedaŕstwo jo dostało naraźenje, až by se dejał załožyś gremium abo zjadnośeństwo w Dolnej Łužycy, w kótaremž by mógali serbske šołty a dalšne serbske cłonki gmejnskich parlamentow gromaźe źěłaś. To by było wažne a wužytne za to, hyšći lěpjej pśesajźiś pšawa Serbow w komunach serbskego sedleńskego ruma. Wó tej ideji kśě něnt dalej powědaś a pśemyslowaś.

2024 zasej rozgrona

z kandidatami

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś