Serbske pśednoski na BTU

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 16. nowember 2023
Uta Henšelowa (prězy) we rozgronje z pśednosujucymi: Lutz Laschewski, Maks Hasacki, Gregor Kliem, Daniel Häfner (wótlěwa). Foto: S. I.

Chóśebuz/Cottbus. W ramiku serije zjawnych cytanjow „Open BTU“ jo se wótměł 8. nowembra wjacor k temje „Módrośišć, Zorja, muzika a wědomnosć“ w głownem campusu Bramborskeje techniskeje uniwersity Chóśebuz-Zły Komorow. W srjejźišću stej stojałej serbska kultura a serbska rěc ako wósebna gódnota w regionje.

Wěcej ako 60 pśisłucharjow jo se na tom tšojenju wobźěliło. Pśednosowali su wjednik wótźělenja za regionalne planowanje a šćit mjeńšynow Serbskego instituta dr. Lutz Laschewski, Maks Hasacki z Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH (DomPro gGmbH), Gregor Kliem ze serbskeje redakcije rbb a Daniel Häfner z Plon GmbH – Łužyski institut za strategiske póraźowanje. Na tych styri pśednoskach jo šło wó nowe pógódnośenje serbskeje rěcy a kultury a potencial rewitalizacije serbskeje rěcy za Łužyski region.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś