Stornoway na Wenkownych Hebridach

Awtor: Marion Stensel stwórtk, 14. september 2023
Informaciske tofli su dwójorěcnje napisane – w engelskej rěcy a šotisko-geliskej rěcy „gàidhlig“.

Pó 157 móŕskich milach, smy dojśpili srjodu, 5. julija, pśistaw města Stornoway. Jo to głowne a nejwuznamnjejše město dwójneje kupy Lewis a Harris, kupa tych wenkownych Hebridow. Te lažy w Atlantiskem oceanje na pódwjacornem brjogu Šotiskeje a su wót kraja 60 kilomejtarjow zdalone. Hebridy wupśestrěwaju se pó wěcej ako 200 kilomejtarjach a su ako taki nasyp mjazy Atlantikom a šotiskim krajom. Wóni wobstoje teke ze 70 jadnotliwych kupow a kupkow, ale jano 15 z nich jo wobydlonych. Na Wenkownych Hebridach bydli někak 8.000 luźi. Na Hebridach dujo skóro wšednje mokšy, zymny wětš z pódwjacora. Region stoj samo w Guinnesowych knigłach ako městno z nejmócnjejšym wětšom.

Naš cel jo było głowne město kupy Lewis a Harris – Stornoway – z někak 5.600 wobydlarjami. A južo w pśistawje ako teke pó cełem měsće su gósći witali w geliskej rěcy. Ako južo w měsće Kirkwall njejo teke how w Stornoway pśistaw wjeliki dosć za taku pasažěrsku łoź. A aby pśišli do města, smy musali stupiś do tak mjenowach tenderowych łoźow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś