FUEN-mjeńšyny su ze zmakali w Hungorskej

Awtor: O. D. stwórtk, 14. september 2023

Z Pécs/Fünfkirchen/Pečuh. Wót 7. až do 10. septembra 2023 su pśewjadli w Hungorskej 67. FUEN-kongres. Nimska mjeńšyna w Hungorskej jo pśepšosyła a wokoło 200 wobźělnikow z 26 krajow su tam dojěli. Pśedsedaŕka SSF (Sydslesvigsk Forening – towaristwo dańskeje mjeńšyny) Gitte Hougaard-Werner jo groniła, až zastupniki mjeńšynow su wjelgin spokojom, až rezolucija ku kongresoju FUEN k wuznamoju pšawniskego stata a demokratije jo wót delegatneje zgromaźiny wjeliku pódpěru dostała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś