Tśi góźiny dłujko kšasna serbska folklora

Awtor: Horst Adam stwórtk, 14. september 2023
Pśed swěźenim su se dali wšykne, ako su w programje sobu gótowali, na dwórje Serbskego kulturnego centruma wótmólowaś. Horst Adam

Ze Slěpego/Schleife. Wušej tysac raz jo Serbski folklorny ansambel Slěpe w tych 50 lětach, ako wón južo wobstoj, wustupił – doma, we Łužycy, w Nimskej a w drugich krajach. Wšykne su byli rědne a wuspěšne za cłonkow ansambla a za publikum. Na jaden taki wustup pak budu se wěsće wšykne pśecej raźi dopomnjeś – ga na ten slědny pětk, źož su z pisanym galaprogramom swěśili w Serbskem kulturnem centrumje swóje 50. narodniny. Wušej 200 luźi ze Slěpego a tamneje wósady jo ten kšasny jubilejny swěźeń sobu dožywiło. Tśi góźiny dłujko – z małkeju pśestawku – su chor, muzikowa kupka a rejowańska kupka rozbuźony publikum rozwjaselili. Pśisamem 40 wót tych něntejšnych cłonkow ansambla jo „nonstop“ wustupiło z spiwami a rejami ze wobšyrnego repertoire ansambla, ako bu 1973 załožony. Wósebnje wjeraški su byli pśi tom te tśi „Slěpjańske swity“, to pisane pśedstajenje jatšownego casa a reje, muzika a spiwanja pód motom „Nalětne wjasela“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś