„Serbskemu kolektiwnemu běrowoju pśisłuchaś...“

Awtor: D. Häfner stwórtk, 27. julij 2023
Maja Wallsteinowa wupakujo pakśik ze serbskimi keramikami. Foto: pm

Z Grodka/Spremberg. Hyšći njestoje meble w nastajujucem serbskem kolektiwnem běrowje w Grodku, weto jo pak južo se wótměła prědna wuměna z wótpósłańcku Zwězkowego sejma Maja Wallsteinoweju (SPD). W ramiku jeje „pśisłuchańskeje tury“ jo wóna sobotu, 15. julija, za góźinku zastała a se informěrowała wó serbskich projektach strukturneje změny wót Łužycafilma a Łužyskego instituta. Rozgrono jo pśi tom se rozšyriło wót łužyskich keramikow až do tuchylnych filmowych projektow.

Zgromadnje su pśibytne pakśik keramikoweje designerki Judith Andersoweje wupakowali. Pakśik jo wobpśimjeł pilotowe zwopšawdnjenje łužyskego serwija, kótaryž jo wupyšnjony z pó modernej wašni aranžěrowanymi, tradicionelnymi serbskimi motiwami jatšownych jajow. Sudobja sami maju modernu formu. Pśibytne su keramiku z „rědnje a k wužywanjeju gódne“ pógódnośili. Zwopšawdnjenje w małej seriji by se dejało pódpěrowaś.

artikel pógódnośiś
(2 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś