Rusojske narodne mjeńšyny su wiźeś w Barlinju na wustajeńcy „Ѳмә“

Awtor: OD stwórtk, 25. maj 2023
Kalmykska wuměłcowka Victoria Sarangova jo wuslěźowała stawizny swójeje familije pśi deportaciji jeje luda 1943 a jo wušyła mjenja 194 zemrětych z tym samym mjenim.O. D

Z Barlinja/Berlin. Hyšći až do 29. maja móžośo se w barlinskej galeriji „Kunstraum Kreuzberg/Bethanien“ (Mariannenplatz 2 Barliń) woglědaś wustajeńcu „Ѳмә“. Ѳмә jo na baškortojski praktika kolektiwneje sebjepomocy („baškortojski“, tak gronje we aktualnem pismje tej rěcy Baškirow. To jo turkojska rěc, kenž se powěda w republice Baškortostanje we Uralu pśi rěce Wolga, kótaraž pśisłuša Rusojskej Federaciji).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś