Ako prědna chrapka jo we Błotach běžała z kokotka

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 25. maj 2023

Z Bobolc/Boblitz. Hunderty lěta dłujka su luźe zajtšo chójźili ku wejsnej grobli Rěcyska, ku Dobrej a ku Górošowej. To jo był notny ritual, luźe a zbóžo ga su trjebali wódu za piśe. Někake wódowódy abo studnje njejsu luźe měli. W zymjem su tudejske ze słomu abo z wěkśom a z gałuzkami wobwěsćili, aby te źěry we loźe njezamarznuli. Tym źěram w loźe su w Bobolcach gronili „pawniki“. Młoge familije su sebje wónoźeli studnje na dwórach, gdyž situacija z wódu jo dosć dobra była. W běgu casa su luźe sebje twarili zgromadne studnju na Lipowej droze, kótarejž su gronili „Sprung“. Ten „Sprung“ tam hyšći źinsa stoj.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś