Serbska wuměłcowka Sonja Schindelowa ma teke nimske a žydojske kórjenje

Awtor: S. K. stwórtk, 25. maj 2023
Chóśebuskej starej starjejšej Sonje sejźitej we awśe (slězy), prězy sejźi šofer. Fota: Priwatny archiw Sonje Schindeloweje
Drjejcańska starka Pawline Schindelowa ze Sonju w 1950ych lětach. Soni jo woblakła „rusojski kitlik“.Walter Schindel, nan Sonje.

Z Barlinja/Berlin. W januarje smy we wudaśu 4/2023 pśedstajili Sonju Schindelowu. Tencas jo wóna wustajiła swóje wobraze w Barlinju, wóna ga mólujo. Pśi tej góźbje jo wšake wulicowała ze swójogo žywjenja, což jo se nam zda dosć interesantne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś