W Rownem su namakali wobraz źiśi ze źiśownje

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 25. maj 2023
Jörg Tausch a Manfred Nickel rozkładujotej źiśam twóŕbu Foto: J. Schmidtchen

Z Rownego/Rohne. Cas se minjo. Korona-pandemija a slědujuce politiske tšojenja su někotare dopomnjeśa z głowy luźi wutłocyli. Zwětšego su to małe, ale rědne wěcy, kótarež su hyšći pśed pěś lětami naše mysleńske wopśimjeśa póstajili, pśedewšym we wejsnem rumje. Na Njepilic dwórje jo se w nalěśu wuměłska twóŕbicka z Witaj-źiśownje „Milenka“ zasej zjawiła, rowno akle styri lěta stara. Wóna wisy něnto pśed wjedrom šćitana pód kólnju pódla kuchnje, ale pšawe městno na dłujko drje to teke njejo. Ale kuždy, kenž pśiźo na Njepilic dwór, to wiźi nanejmjenjej.

Co štycy za tym? Smy slěźili za twóŕbu na Njepilic dwór, w źiśowni a drogi su wjadli skóńcnje Jörgoju Tauschoju z Rownego, wucabnikoju za wuměłstwo na slěpjańskej wušej šuli. Wón jo teke za druge wuměłske cynitosći pśez region znaty.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś