Jo wšykno druge, ale zawěsće njejo tradicionelny klišej

Awtor: K. P stwórtk, 25. maj 2023

Z Łužyce/Lausitz. Polka-muzika spěchujo pla młogich, wósebnje pla młodych, wšake klišeje wó piwowych stanach, wó pśestarjetej dujaŕskej muzice, ku kótarejž stare póriki na jsach rejuju. Až toś ten muzikowy žanr móžo byś cełe hynakšy, ga moderny, wuwabny, pó modernej wašni rejowany a wósebnje wjelebocny, gaž jo měšany z drugimi muzikowymi stilami z wšakich krajow. To su kśěli zarědowarje dopokazaś z prědnym PolkaBeats-festiwalom w lěśe 2010. Zachadny kóńc tyźenja jo se wótměł 13. źěl togo małego, ale dobrego festiwala, a to stupny stwórtk w Chóśebuzu, pětk w Lubinje, sobotu w Lubnjowje a njeźelu ako zajtšne piwko z nimsko-českeju kapału Jindřich Staidel Combo w Łukowje (Luckau).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś