Co dajo nowego pla sakskeje Serbskeje rady?

Awtor: pm/SK (Julian Nyča) stwórtk, 25. maj 2023
Z Drježdźan/Dresden. Na swójom zjawnem wobradowanju w Sakskem krajnem sejmje su se cłonki Serbskeje rady slědnu wałtoru mjazy drugim z pśedłogami k nowelěrowanju kaznjowu zaběrali. W zwisku z noweju sakskeju wólbneju kaznju su raźiśele wustajili, až njejsu se w naśisku amtske serbske gmejnske mjenja wobglědowali, co by dejało w kuždej sakskej kazni zwucone byś. Kritiski su gódnośili teke wusměrjenje wólbnych wokrejsow. Tam njegrajo serbski sedleński rum ako kriterij doněnta žednu rolu, lěcrownož pomjenjujo kazń wuraznje sociokulturne faktory, na kótarež měli se pśi rozrědowanju źiwaś. Pozitiwnje pśiwzeju serbske raźiśele pśedłogu zwězkowego ministaŕstwa za justicu wó reformje pšawa mjenja, kótaraž zmóžnijo serbskim žeńskim a źowćam pśichodnje oficielne wjeźenje swójogo familijowego mjenja w korektnej serbskej formje. Wó někotarych formulacijach ma se hyšći diskutěrowaś, how wótcakujo serbska rada stojnišćo Domowiny.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś