Witkojc, Kosyk a Šwjela změju jubileje

Awtor: KP stwórtk, 25. maj 2023
Bernd Pittkunings njejo jano cłonk jury, jo ale teke su wulicował wó biografijach jubilarow a jo za nowe wuběźowanje essay pśednosował.

Z Bórkow/Burg. Domowinska župa Dolna Łužyca jo pód motom „pśijaśele – pismiki – prominentne“ literarne wuběźowanje w dolnoserbskej a nimskej rěcy za wše generacije wuwołała. Pśicyna za to su lětosne jubileje dolnoserbskich procowarjow: 130. narodny źeń redaktorki a basnikaŕki Miny Witkojc 28. maja, 170. narodny źeń basnikarja Mata Kosyka 18. junija a 150. narodny źeń redaktora a fararja Bogumiła Šwjele 5. septembra. Mimo wuběźowanja planujo župa hyšći zarědowanja k žywjenju a statkowanju tych jubilarow, kótarež su se zasajźali za serbsku kulturu, za zdźaržanje dolnoserbskeje rěcy a žywjeńskeje wašnje Serbow. Jich literariske a publicistiske statkowanje jo pśipomogało dolnoserbsku rěc až do źinsa wobchowaś a dalej wuwijaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś