WUMĚŁSTWO

Schwarz jo wjele serbskich póstawow „do drjewa spórał“

Awtor: Alfons Wićaz stwórtk, 16. měrc 2023
Drjewowy wuměłc Thomas Schwarz ze Slěpego pśed kupku skulpturow z nejwšakorakšych družynow drjewa z cełego swěta. Póglěd do ateljeja slěpjańskego wuměłca.

Ze Slěpego/Schleife. Na něgajšnych wórjejskich gruntach Sowjetskego wójska zwenka Slěpego bydli wón ze swójźbu. Wjelika tofla „Drjewowy wuměłc Thomas Schwarz“ na kšomje Grodkojskeje drogi w góli mimo jěducemu ned nadpadnjo. Tak młogego tofla wabi zastaś a se informěrowaś, co se za njeju schowa. Teke ja cu wěcej wó žywjenju a źěle wuměłca zgóniś.

Wesrjejź gruntow stoj twarjenje, něgajšny kulturny dom wójaŕstwa, a na wšakich městnach zagrody wiźiš drjewjane skulptury, zgótowane ze štomow wumrětych bomow. „Dajom jim z mójim wuměłskim źěłom znowa wóžywiś“, groni Thomas Schwarz. Z wjelikim zajmom woglědujom jogo twóŕby. Wóni su wabjece, zbuźuju nar-skosć, co ze štomow a kórjenjow starych bomow wulicujo. Fasciněrujucy wobraz na zagroźe zaguslujo woglědowarja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś