Literatura z prowince – pódla jo tek serbska poezija

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 16. měrc 2023
Redaktorka Nowego Casnika, Jill-Francis Ketlicojc, pśednosujo swóje twóŕby. Foto: V. Zakar

Z Města/Cottbus. W klubowni chóśebuskego Serbskego domu jo se dnja 3. měrca wótměło šeste cytanje z rěda „Literariske słowne pśinoski z prowince“ z prozu, lyriku a muziku pśed jadnab 60 pśisłucharjami. Ako organizator serije cytanjow, Bramborski krajny zwězk w Lichem nimskem zwězku awtorow z.t., jo wobkšuśił, su literarne „žeńskece śpy“ stojali w srjejźišću togo wjacora – a nic jano pśi góźbje dnja žeńskich. Dopominało jo se na Brigittu Reimannowu ku góźbje jeje 50. dnja zamrěśa, wóna jo we Łužycy pregujuce lěta dožywiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś