Ceły Žylow jo był taki pšawy zapustojski

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. měrc 2023
To jo napšawdu wjelgin impozantny a rědny wobraz – wšykne póry a z nimi te zapustojske źiśi na jadnom wjelikem fośe.

Ze Žylowa/Sielow. Kaki zapust jo to něnt był, 5. měrca w Žylowje? Na jadnej tofli we jsy jo było napisane, až su luźe witane na 166. zapust. Oficialnje pak jo było to grono pśecej wó 165. zapusće. Woboje jo pšawje. Pó licenju jo to napšawdu ten 166. Dokulaž pak su kśěli južo slědne lěto wóswěśiś ten 165. ako jubilej a to pak njejsu mógali korony dla, su to pśestarcyli na lětosa!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś