„Serbske koparje“ pytaju nowych grajarjow a nowe grajaŕki

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. měrc 2023
Nobi Sieg (lěwy) jo cłonk pśedsedaŕstwa „Serbskich koparjow“ a jich drugi trenaŕ. K 60. narodnemu dnju su jomu cłonki towaristwa gratulěrowali a jomu darili balo z pódpismami grajarjow. Foto: H. Adam

Z Dešna/Dissen. Lětosa buźo šesć lět, až bu w aprylu 2017 w Dešnje załožone nowe serbske towaristwo „Serbske koparje/Wendische Aus-wahl“. K njomu słuša tuchylu něźi 50 cłonkow – to su balokoparje z młogich serbskich jsow a dalšne muske a žeńske, ako kśě pódpěrowaś na wšaki part mustwo „Serbskich koparjow“. Bilanca tych prědnych šesć lět njejo špatna, ale wěrno teke jo, až by była bźez korony hyšći wó wjele lěpša. Wjerašk togo jo, až jo łoni w lěśu na EUROPEAŹE w Korutańskej źaseś koparjow sobu grało w zgromadnem „Serbskem mustwje“, ako jo se wudobyło wjelgin dobre 3. městno mjazy 19 mustwami z cełeje Europy.

Mjaztym pak jo ta ceła wěc taka, až žedne balokoparje starstwa a drugich zawinow dla njebudu abo njekśě wěcej pla „Serbskich koparjow“ sobu graś. Jim to dosega, až mógu dalej aktiwne byś we swójich domacnych mustwach w Dešnje, w Žylowje a hynźi. Togodla jo něnto wjelgin wažne, dobyś nowych młodych talentěrowanych balokoparjow za „Serbskich koparjow“. A to płaśi teke za žeńskece mustwo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś