„Głowna“ teje Domowiny buźo 2. junija w Tšupcu

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. měrc 2023

Ze Serbskego domu/Wendisches Haus. Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjeźo swóju lětosnu głownu zgromaźinu w Tšupcu/Straupitz we wokrejsu Damna- Błota (LDS). Ako termin za to jo pśedwiźony pětk, 2. junija 2023. Župne pśedsedaŕstwo jo se za Tšupc rozsuźiło, dokulaž co swóje lětne głowne zgromaźiny teke w tych stronach wugótowaś, źož su byli do lěta 1990 wšake samostatne župy w Dolnej Łužycy. Tšupc jo ga słušał do župy Kalawa/Lubin. Na swójom pósejźenju slědny tyźeń wałtoru w Serbskem domje jo župne pśedsedaŕstwo głownu zgromaźinu oficialnje zwołało. Tak móžo se južo něnto daś do pśigótow togo Domowinskego zarědowanja w Dolnej Łužycy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś