Rubyńska Domowina jo wólbu měła

Awtor: K. P. stwórtk, 16. měrc 2023
Wólbna komisija jo 45 głosowańskich lisćikow wulicyła. Domowinska kupka ma we wokognuśu 50 cłonkow!

Z Rubyna/Ruben. Južo 30 lět wobstoj Domowinska kupka w Rubynje, lěc jo załoženje było w měrcu, aprylu abo w maju, to muse hyšći wuslěźiś. Někotare cłonki njejsu jano wót zachopjeńka w kupce aktiwne byli, ale su teke w pśed- sedaŕstwje lěta dłujko pilnje sobu źěłali. Slědnu sobotu, 11. měrca, jo cas pśišeł, ceptaŕ na nowu generaciju dalej daś.

Kóńc februara jo pśedsedaŕstwo wó wuzwólowanju informěrowało a pśi tom cłonkow pšosyło, za pśedsedaŕstwo kandiděrowaś. Sedym městnow su dejali wobsajźiś, za kótarež jo wósym Rubynarjow kandiděrowali. Wót 50 cłonkow Domowinskeje kupki jo 45 swój głos dypkownje až do zeger 19:00 wótedało. Aby kuždy cłonk dostał samsku šansu wuzwólowaś, jo wólbna komisija pódłožki za listowu wólbu pśigótowała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś