Pokažu 40. lěto jatšowne wěcki

Awtor: K. P. stwórtk, 16. měrc 2023
Nowa wjednica Serbskeje tkajaŕskeje śpy Drjowk, Doreen Hajašowa (pšawa), wótwórijo 40. jubilejnu jatšownu wustajeńcu. Ku tej góźbje prezentěrujo jaja z priwatnego archiwa dr. Lotara Balka. Foto: K. P.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś