Teke alternatiwna kulturna scena jo woklapała 2022

Awtor: S. K. stwórtk, 26. januar 2023
Heike Wunderowa wót Dolnoserbskeje akademije, Nadine Adamowa wót janšojskeg Serbsko-nimskeg muzeja a Dabojc Monika z Janšojc (wótlěwa).

Z Chóśebuza/Cottbus. Wšake łužyske towaristwa su pšosyli na prědne „Nowolětne pśiwitanje kulturneje sceny“. Jadnab 100 luźi jo pśišło do kluba „Scandale“ 13. januara. Kulturna scena Chóśebuza jo we tom paźe wobstojała z towaristwow „Kreative Lausitz“, Dolnoserbskego kulturnego towaristwa Studnja, ArtFrontale, Łužyski institut, Dolnoserbska kulturna akademija a „Clubkommission Cottbus“. Na městnje su we prezentacijach woklapali stare lěto, su slědk glědali na swójo źěło. To grono jo teke było wót projektow a planow za to zachopjone lěto. A, tak ako se słuša za swěźeń ze Serbami, jo teke było něco dobrego k jěźi, piśeju a na kóńcu muzika a rejowanje na programje.

Rědnje jo było, až wšake aktery kulturnego, politiskego a teke serbskego žywjenja su gromadu pśišli we wjelikej runźe. Wulicowali su wót swójich prědkměśow, na pśik-ład jo towaristwo „Kreative Lausitz“ w januarje organizěrowało zmakanje wšych 49 łužyskich festiwalow, teke w Pólskej a Čechojskej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś