Sněgowanje k 115. zapustoju w Popojcach

Awtor: K. Kušcyc stwórtk, 26. januar 2023
Popojcarje njeglědajucy na wjedro su zagóriśe rejowali. Aby wšo derje se raźiło, jo dało teke paleńc. Fotos: K. K.

Z Popojc/Papitz. Na połdnjo su se zapustowarje pśi zgromadnem wejsańskem domje zmakali, aby zgromadnje pó jsy śěgnuli a zymu wugónili. Pjerwjej ako jo to se zachopiło, su se dali žeńske drastwu woblac a włose wusoko zatkaś. Muske su do swójich woblakow zalězli a su krawaty wězali. Pśi woblekanju swěźeńskeje drastwy su woblekaŕki pomagali. Jadna z nich jo była Monika Märkerowa z Brjazyny, wóna jo pomogała Silviji Kisselowej, kótaraž jo se teke wobźěliła na zapusće. „Ja som była zagronita za pśepase. To jo pla nas pšawy stacijowy běg, šesć žeńskich jo se musało woblac. Frizerka jo teke hyšći how była. Někotare su južo woblakli kóšulu, su trjebali pótom jano hyšći rubiško pśipóraś, šorcu a pśepas pśewězaś. „Gaž su prědne stacije pśi chopijucem sněgowanju zmejstrowali, su copali do zgromadnego wejsańskego doma na kafejowu pawzu. Dogromady jo něźi 40 pórow pśi pśeśěgu sobu gnało. 15 pórow z nich jo słušało k młoźinje. Młoźinska šefowka Jasmin Lukasojc jo groniła, „Pśemys-lujomy lěc znowa zasej cysty młoźinski zapust swěśimy, gaž dajo zasej dobre wobźělenje.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś