Dostojny swěźeń a tradicionelne zmakanja su planowane

Awtor: A. Kirschke stwórtk, 26. januar 2023
Logo ansambla Foto: SFAS/pm

Ze Slěpego/Schleife. Serbski folklorny ansambl Slěpe z.t. swěśi lětosa swójo 50lětne wobstaśe. Na to pokazujo pśedsedaŕka Stefanie Bierholdtojc w aktualnem amtskem łopjenje zastojnskego zjadnośeństwa Slěpe. Towaristwo co jubilej dostojnje swěśiś. Togodla pśigótujo tšojenje dłujkodobnje. Wšake akcije su za nazymje planowane. Mjaz drugim co ansambel chroniku wó towaristwowych stawiznach pśedstajiś.

„Pšosymy za ten projekt wšych něgajšnych a aktiwnych cłonkow wó sobuźěło“, wujasnjujo pśedsedaŕka. „Wjaselimy se na spomnjeśa wót probow abo wustupow, luštne anekdoty a wobraze, aby chronika wót cłonkow za cłonki nastała. Se wě mógu wšykne, kenž se z towaristwom zwězane cuju, swóje tšojeńka na nas pósłaś. „Kontakt jo móžny z e-mailku pód adresu abo z postom na Serbski folklorny ansambel Slěpe, Měrowa dróha 65, 02959 Slěpe.

8. septembra 2023 wótmějo se zeger 19:00 swěźeńske zarědowanje ku góźbje jubileja w žurli Serbskego kulturnego centruma Slěpe. Źeń pózdźej se zmakaju aktiwne a něgajšne cłonki ansambla. Dalšne informacije slěduju w pśiducych tyźenjach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś