„Su něnto wěste“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 13. julij 2016
Mechthild Noll-Minor, zastojnica w Krajnem amśe za šćit pomnikow, jo rozkładowała źěła a wugbaśa teje restawracije. Wósebnje zajmne su byli jeje wukładowanja tych mólowanjow. Brjazyńske freski su jadnorazne, dokulaž su tak derje zeźaržane a wopśimjeju šyroki spektrum temow. Fośe: M. Helbig

„Ja sama som dłujko trjebała, nježli až som rozměła wažnosć našych freskow a až musymy tam něco cyniś“, jo groniła Casnikoju pśedsedarka Eva-Brigitta Schötzigowa.

Lětadłujko jo měła w Brjazynje pjerwjejšna fararka Nana Maria Luttenberger śěžke źěło, aby wósadnu radu wót togo pśeznaniła, až dej se něco z tymi freskami staś. Někotare luźe, mjazy nimi wóna, ga su se južo myslili, až te mólowanja na nutśikownych sćěnach cerkwje wjelgin stare a wósebne su. Wósada ako wobsejźarka teje cerkwje pak musy na kuždy part sobu „graś“.

Skóńcnje su wósadniki tak daloko byli, teke pśez pódpěru wót drugich bokow. 2004 załožone towaristwo za brjazyńske freski jo to swóje k tomu pśinosowało, až jo dosć luźi wót togo pśeznanjonych, až muse se te jadnorazne mólowanja zeźaržaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś