Swětowa premjera za šesć nowych filmow

Awtor: Horst Adam stwórtk, 24. nowember 2022
W kakej rěcy buźomy w „Serbskem mustwje“ na pśikład pśi treningu powědaś? Teke wó tom su se we filmje rozgranjali zastupniki z Dolneje a Górneje Łužyce. Foto: ©Roman PernackSofija (napšawo) a Johanna Cyžec z Njebelčic/Nebelschütz stej gromaźe z familiju měłej ideju za film „Křižerki/Osterreiterinnen“. Roman Pernak, wuspěšny młody serbski filmaŕ z Barlinja.

Skóro tśi góźiny dłujko smy dožywili pśisamem na kóńcu 32. filmowego festiwala něco, což jo było kradu nowe. Zagronite za seriju „Heimat/Domownja/Domizna“ ga běchu se něco wumyslili, což jo wšym wjelgin spódobało a wšych teke tšochu pśechwatało. Sobotu, 12. nowembra, wjacor ga su wugótowali w zalu młoźinskego domu Glad-House „Dłujku noc krotkich Łužycanarjow/Die lange Nacht der kurzen Lausitzer“. Lubowarje filma su to pśepšosenje raźi pśiwzeli. Wokoło 220 narskich luźi jo pśišło. Ako smy wót Andreasa Steina, głownego organizatora cełego festiwala, słyšali, jo se wón wjelgin wjaselił pśez to, až su filmy w seriji „Heimat/Domownja/Domizna“ a teke w 20.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś