Gołkojski hort jo donatwarjony

Awtor: Gołkojce/K.K. stwórtk, 24. nowember 2022
Wótwórili su ten hort (wótlěwa) wjednica horta Cornelia Pankowa, Hans-Georg Zubiks (pśedsedaŕ gmejnskego zastupnistwa), Petra Eckertowa (wjednica zmakanišća za źiśi a młodostne) a Karsten Schreiber (šołta gołkojskeje gmejny). Wopismo jo nimske a serbske. Foto: gmejna Gołkojce
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś