Pśiducy kšac w rěcnem kursu

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 24. nowember 2022
K wósebnej góźbje su tśi Janšowaŕki burske woblacone do města, do Serbskego doma pśišli. K. Kušcyc

Z Chóśebuza/Cottbus. Njeźelu, 13. nowembra su se janšojske žeńske pód nawjedowanim Maksimiliana Hasackego zmakali w Serbskem domje k intensiwnemu rěcnemu dnju. Wót srjejźi lěta zmakaju se raz wob tyźeń w janšojskem muzeju k połteragóźinskej wucbje. Maksimilian Hasacki jo južo wuwił stwórty słowoskład za kurs pó ASLA-metoźe. Temy jadnotliwego słowoskłada su temy wšednego dnja, wopisuju wejsańske žywjenje a twórje bazu za dalšne temowe póla. Za stwórty słowoskład jo wón se zaběrał pśedewšym z póžedanjami žeńskich a jo wuzwólił drastwinu temu. Pśi tom jo dostał pódpěru swójeje rěcneje wuknice Romy Ruffojc, wóna jo librowała wobraze zachopinajucy wót wušywańskich glickow, rejujucych žeńskich w drastwach, wšakich rejowańskich pórikow až k motiwam zapusta. Wóna jo teke južo wótere wokable k nowemu temowemu póloju rešeršěrowała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś