Wejsne źiwadło z Rownego na kjarmušy w Žylowje

Awtor: Horst Adam stwórtk, 24. nowember 2022
Sabina Siegowa jo groniła wobyma žeńskima z Rownego wutšobny źěk. Foto: Horst Adam

Ze Žylowa/Sielow. Južo 30 lět dłujko wobstoj wejsne źiwadło w Rownem w Domowinskej župje „Jakub Lorenc–Zalěski“. We tom dłujkem casu jo wóno rozwjaseliło ze swójimi za wětšy źěl luštnymi graśami w serbskej a nimskej rěcy južo wjele towzynt luźi. Slědnu sobotu wjacor su měli wósebnu premjeru. Docełego prědny raz ga jo wóno wustupiło w Dolnej Łužycy. Pśepšosyła běšo lajskich komediantow Domowinska kupka Chóśebuz, a to na tradicionalnu Serbsku kjarmušu, na kótarejž se měsćańske Domowinske cłonki gromaźe z kupku w Žylowje pó dobrej tradiciji južo wjele lět pśecej w nowembrje w gósćeńcu „Nordstern“ w Žylowje zmakaju.

Z Rownego běchu pśijěli do Žylowa tśo cłonki tamnego źiwadła – Edith Pjeńkowa, jeje syn Kito a Andrea Krupperowa. Dogromady ma źiwadło šesć cłonkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś