Magacin dej pokazaś to serbske z Łužyce!

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 24. nowember 2022
Organizatorka Serbskego blida, Christina Kliemowa, jo se rozgranjała z Marcusom Kóńcarjom. Pó tom su pśibytne diskutěrowali. Foto: K. P.

Z Chóśebuza/Cottbus. W ramiku Serbskego blida jo slědny stwórtk 30. jubilej telewizijnego magacina „Łužyca“ tema była. Mimo jadnab 15 zajmcow w Serbskem muzeju a online pśez internet, su se na zmakanju wobźělili wjednica serbskego programa w RBB, Marion Stenselowa, zastupnik Serbow w rozgłosowej raźe RBB, Marcus Kóńcaŕ a Werner Měškank, kenž jo prědne wudaśe serbskego magacina moderěrował. Pśibytne su se wósebnje zajmowali za źěło Marcusa Kóńcarja w rozgłosowej raźe, w programowem wuběrku a jogo móžnosći na tej poziciji pólěpšenje za serbski magacin dojśpiś.

Wó zachopjeńku magacina a serbskego filmojstwa jo Werner Měškank rozpšawił. Wón jo pódšmarnuł, až jo to pśed 30 lětami wjelika gluka była, „wósobow dla, kótarež su sejźeli w rozgłosowej raźe a su źěłali za tencasny ORB“. Z pomocu něgajšnego ORB-intendanta Hans-Jürgena Rosenbauera a tencasnego cłonka rozgłosoweje rady Pětša Janaša, jo se wusćełało prědny raz serbski połgóźinski magacin „Łužyca“, a to jatšownicu, 19. apryla 1992, we tele-woknje ORB.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś