Žywjeńske nazgónjenja, wěrcowane z humorom

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. julij 2016
Nawjedujuca lektorka Ludowego nakładnistwa Domowina Janka Pěčkojc de Lévano (napšawo) a tej dwa cytarja pśi pśedstajenju knigłow – źowka fararja Nowaka dr. Madlena Norbergowa z Chóśebuza a Měto Pernak z Barlinja. Foto: G. W.

Chóśebuz/Cottbus. Ludowe nakładnistwo Domowina jo na zjawnem cytanju w Měsćańskem muzeju prezentěrowało nowe knigły Pisaŕ běch wót młodych lět z tekstami fararja Herberta Nowaka

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś