Wukniki su zgónili, kaki wužytk ma serbska rěc

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. julij 2016

Chóśebuz/Cottbus. Chtož wumějo serbsku rěc, tomu wótwóriju se nowe perspektiwy na źěłowych wikach – doma we Łužycy, ale teke w dalokem swěśe, a to nic jano w typiskich „serbskich pówołanjach“. To su słyšali wukniki 9. lětnika na Dolnoserbskem gymnaziumje z wust Měta Nowaka, referenta krajnego zagronitego za nastupnosći Serbow. Wón jo źaržał referat na „kubłańskich wikach“ w awli šule pśed tśimi tyźenjami. „Wy sćo te jadnučke na swěśe, kótarež taku kulturnu a rěcnu kompetencu maju. Wužywajśo ju!“, jo młoźinje pśiwołał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś