Cerkwine terminy

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 08. september 2022
Ze serbskich wósadow/Aus den wendischen Gemeinden. Za 9. septembra jo była zaplanowana serbska šulska namša. Wóna njebuźo, ale jo pśestarcona na februar 2023 +++ Wó pśichoźe wósadnego žywjenja jo była wósadna zgromaźina 2. septembera w Žylowje. Taka buźo teke w Dešnje, ga 9. septembera zeger 19:00. Tema jo: „Kak wuglědaju naše wósady w pśichoźe?“ Wósadnikow ga bywa mjenjej. Toś njamaju dosć luźi, aby dopołnili wšykne nadawki ako swójska wósada. Tuchylu jo wjele zmakanjow wósadnych raźiśelow w cerkwinem wokrejsu. Wóni wobraduju, kak pójźo dalej, a teke wó pšašanju, kake wósady budu wusčej gromadu źěłaś. Pšašanje jo na pśikład, lěc mjenjej namšow buźo we tych jadnotliwych jsach. Dalšna opcija jo, až wěcej namšow a nabóžninow buźo, dokulaž cesnoamtske budu je nawjedowaś. Kak pójźo dalej z teju „bjatštundu“? Co buźo z konfirmandami, co z krejzami tych staršych? Wósadniki su pšosone, aby sobu powědali a „tichtowali“! +++ 11. september buźo zeger 10:00 Serbsko-nimska namša we Wětošowje ako zachopk Błośańskego swěźenja ludowych drastwow „Die Tracht tanzt“.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś