Ducent wósadnikow jo pokazał rucnikaŕski talent

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 08. september 2022
Susedy su sebje woglědali, co how nastanjo. Fota: Georg Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. W jatšownych prozninach jo se na žylojskem cerkwinem dwórje zachopił wósebny projekt. Na dosć chudobnej płoninje kołowokoło tamneje cerkwje dej nastaś městno zmakanja, źož wósadniki a teke druge luźe mógu se zmakaś. Nastali su ga how južo park za lězenje, bomowy dom kaž teke flastrowane swěźeńske naměstno, źož se pśi wěstych góźbach teke wogeń zapalijo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś