„Wiźimy ze starosću, až luźe cwibluju na měrowej etice“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 08. september 2022

Z Kallsruh/Karlsruhe. Europska seś „Church and Peace“ jo pisał zjawny list, zgromadnje ze zastupowarjami ekumeniskich měrowych organizacijow. Adresat su Centralny wuběrk Ekumeniskeje rady cerkwjow (ÖRK) a delegaty 11. ekumeniskeje głowneje zgromaźiny 2022. Awtory pódšmarnu swóju naźeju, až ta zgromaźina wordujo platform za dialog a dorozměśe. Wóni pišu: „Wiźimy z wjelikeju starosću, až wjele luźi cwiblujo na měrowej etice kśesćijanow, a to pód zaśišćom wójny w Ukrainje. Wóni stajaju do pšašanja, až namóc dajo se pśewinuś z lubosću winikow a wujadnanja. Stakim stajaju teke do pšašanja tu politiku, kótaraž spěchujo měr na ciwilny part. Smy pśeznanjone, až to pśewinjenje wšych wójnow a to zgromadne wuwiśe měra, spšawnosći a wobchowanje stwóŕby muse stojaś we srjejźi našogo jadnanja.“ Glědajuce na Ekumenisku głownu zgromaźinu maju pódpisarje lista naźeju na jasny signal za drogu k spšawnemu měroju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś