Skóro jo serbska „bjatštunda“

Awtor: Martina Golašojc stwórtk, 08. september 2022

Z Chóśebuza/Cottbus. Slědny tyźeń pónjeźele jo se zmakała w serbskem wósadnem zmakanišću w Chmjelowje źěłowa kupka Serbska namša. Wobradowali su cłonki wó wažnych terminach w serbskem cerkwinem žywjenju a su slědk glědali. Wósebnje wuzwignuli su wuspěšny Łužyski cerkwiny źeń kóńc junija w Zgórjelcu. W jawišćowych programach, na namšach a podiumowych diskusijach su se Serby prezentěrowali. Jadnab 400 woglědarjow jo licył Serbski centrum. Zagronity za njen jo był faraŕ Tobias Jachmann z Baršća, pódpěrowała jo jogo Madlena Norbergowa.

Pśigótowanje dalšnych nabóžnych zmakanjow jo było jadno śěžyšćo zmakanja teje kupki. Jaden termin buźo w Ptačecach, źož kažu 25. septembra na serbsko-nimsku drastwinu namšu a žnjowny swěźeń. Prjatkowaś buźo faraŕ Reichelt. We wobłuku swěźenja wustupijo kupka „Pśěza“ ze Złego Komorowa. Na tom dnju buźo na Njepilic dwórje w Rownem Bóža słužba z faraŕku Jadwigu Malinkoweju. We Slěpem wugótuju we pśiducem lěśe Serbski ewangelski cerkwiny źeń, a w lěśe 2024 dej wón byś w Dolnej Łužycy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś