BÓŽE SŁOWO

Chto jo mój blišy?

Awtor: Manfred Hermaš stwórtk, 08. september 2022
Wětošojska cerkwja. Foto: JFK

Wó pśirownanju wó zmilnem Samaritarju se w septembrje prjatkujo. Wěmy, kak jo tšojenje wujšło. Jezus pokazujo, až nabóžne dostojniki njejsu na kuždy part zmilnjejše nježli druge luźe. Ale pismawucony jo se musał hyšći raz pšašaś, co dej cyniś, aby nimjerne žywjenje dostał. Wótegrono jo: „Lubuj Boga a swójogo blišego, a to how a něnto. Gaž rowno to cyniš: Boga lubowaś a swójogo blišego změjoš nimjerne žywjenje.“ Akcent pśi tom lažy na cyniś – cyniś wósrjejź žywjenja, jadnaś w situacijach, w kótarychž jo to trjeba. Tuchylu dožywjomy wjele krizow, wójnu w Ukrainje, zwušenje płaśiznow dla embarga, něnto pokerowanje wó płun. Jo, musymy žariś, pśedewšym energiju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś