Znaty dudak Hanzo Šuster jo był njeźelske góle

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 08. september 2022
Teke Rowniske głose a pozawnowy chor su pódla byli a pśewóźowali tu namšu na Šusteroc dwórje. J. Schmidtchen

Z Trjebina/Trebendorf. 28. awgust 1910 jo była njeźela, na kótarejž jo se naroźiła Trjebinska dudakowa legenda Hanzo Šuster. Jogo 112. narodniny su něnto teke padnuli na jadnu njeźelu. Za Trjebinarjow a jich gósći jo to było wósebna góźba, muzikaliske dopołdnjo na Šusteroc dwórje póžywaś. Starosći měli su cłonki tamneje Domowinskeje kupki, swětego Pětša dla. Ten ga jo pśecej pósłał dešć, gaž njejsu jen trjebali. Ale na tom dwórje maju wjeliku brožnju, a toś su wóstali wše woglědarje suche.

Na zachopjeńku su swěśili nimsko-serbsku namšu. Slěpjańska faraŕka Jadwiga Malinkowa jo se wutšobnje wuwitała. Pó maśerinem casu wóna źěła wót zachopjeńka awgusta zasej ako faraŕka. Jeje tśo gólcy su wše strowe, tej wjelikej chójźitej na budyšyński serbski gymnazium a ten mały chójźi něnto do witaj-źiśownje „Milenka“ w Rownem. Faraŕka jo groniła, až glědajucy na nazymu se wjaseli na młoge rědne namše, až buźo teke k cłonkam wósady doma woglědaś, aby se z nimi rozgranjała, ale až co zacuwaś teke změny, kótarež su se w casu korony how w tom casu jeje maśerinego dowola stali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś